Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) huyện Ứng Hòa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Trần Đăng, Khu ao Cửa Vạn, thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn; Khu Quán Trúc, thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt; thôn Phí Trạch, xã Phương Tú; Khu xứ Đồng Dài I; Đồng Dài II, xã Hòa Xá, Khu chéo Đồng Xăng, thôn Tu Lễ, xã Kim Đường; Khu kho lương thực cũ, thôn Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa ngày 29/8/2018 như sau:

1. Tên đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Ứng Hòa.

2. Đơn vị được giao nhiệm vụ: Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa.

3. Đơn vị thực hiện phiên đấu giá QSD đất: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

4. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ:

- 03 thửa đất thôn Trần Đăng, xã Hoa Sơn. Tổng diện tích (DT) 255 m2. Giá khởi điểm (GKĐ) 6.200.000 đ. Tiền đặt trước 50.000.000 đ.

- 01 thửa đất Khu ao Cửa Vạn, thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn. DT 132 m2. GKĐ 6.000.000 đ. Tiền đặt trước 50.000.000 đ.

- 01 thửa đất Khu Quán Trúc, thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt. DT 143,7 m2. GKĐ 2.800.000 đ. Tiền đặt trước 50.000.000 đ.

- 09 thửa đất thôn Phí Trạch, xã Phương Tú. Tổng DT 1.000 m2. GKĐ 2.600.000 đ. Tiền đặt trước 30.000.000 đ.

- 11 thửa đất Khu xứ Đồng Dài I; Đồng Dài II, xã Hòa Xá. Tổng DT 822 m2. GKĐ 5.500.000 đ. Tiền đặt trước 50.000.000 đ.

- 07 thửa đất Khu chéo Đồng Xăng, thôn Tu Lễ, xã Kim Đường. Tổng DT 510,3 m2. GKĐ 5.000.000 đ. Tiền đặt trước 50.000.000 đ.

- 03 thửa đất Khu kho lương thực cũ, thôn Đông Đình, xã Đại Cường. Tổng DT 313,7 m2. GKĐ 4.500.000 đ. Tiền đặt trước 60.000.000 đ.

Bước giá áp dụng chung cho tất cả các thửa đất là: 200.000 đ/ m2.

Tiền mua hồ sơ áp dụng chung cho tất cả các thửa đất là: 200.000 đ/ hồ sơ/ thửa.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 8h30, ngày 29/8/2018 (thứ 4) tại Hội trường lớn UBND huyện Ứng Hòa.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

7. Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 13/8/2018 đến 17 giờ 00, ngày 27/8/2018 (trong giờ hành chính trừ Thứ 7, CN ) tại Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 23/8 và 24/8 đến 17h00, ngày 27/8/2018 bằng hình thức chuyển khoản.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. SĐT 0243.2115234 và Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa, số 59 Phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. SĐT  0243.3980886.