Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa thông báo tổ chức đấu giá tài sản sau: