Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Mời các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực tới tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại các khu đất sau:

- Khu Ao Lò Vôi thôn Bặt Ngõ, khu Ao Các cụ thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa.

- Khu Nhà trẻ đội 4, thôn Phù Lưu Thượng và khu Đống Mối Sâu thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa.

- Khu Trạm Bơm 311 thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phí tham gia đấu giá từ ngày 19/6/2017 đến ngày 14/7/2017.

2.1. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước từ ngày 11/7/2017 đến ngày 14/7/2017.

2.2. Thời gian xem thực địa khu đất đấu giá từ 15h30 phút đến 16h30 phút vào ngày 17/7/2017.

2.3. Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá được tổ chức vào ngày 17/7/2017 tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Ứng Hòa.

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất: Vào hồi 8h30 ngày 19/7/2017 (thứ  4).

2.4. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất: Tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa.

3. Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước:

- Chi nhánh Phát triển quỹ đất Ứng Hòa. Tài khoản số: 2207201009362  Ngân hàng NN&PTNT huyện Ứng Hòa.

- Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt.

4. Các khu đất đấu giá gồm:

4.1. Khu Ao Lò Vôi thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa.

- Số thửa đất đưa ra đấu giá gồm 26 thửa đất (từ thửa số 02 đến thửa số 11 và thửa số 13 đến thửa số 28) với tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 2.422,61m2

- Giá khởi điểm: 4.700.000 đồng/m2.

- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 40.000.000 đồng/thửa đất.

- Phí tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/thửa đất.

4.2. Khu Ao Các Cụ thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa.

- Số thửa đất đưa ra đấu giá gồm 31 thửa đất (từ thửa DG-01 đến thửa đến thửa DG-31) với tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 2.890,3m2.

- Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m2.

- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 40.000.000 đồng/ thửa đất.

- Phí tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/ thửa đất.

4.3. Khu nhà trẻ đội 4 thôn Phù Lưu Thượng và khu Đống Mối Sâu thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa.

- Số thửa đất đưa ra đấu giá gồm 02 thửa đất (gồm các thửa: Khu Nhà trẻ đội 4 thửa 01, khu Đống Mối Sâu thửa 01) với tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 491,35m2.

- Giá khởi điểm Khu nhà trẻ đội 4: 4.500.000 đồng/m2.

- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 80.000.000 đồng/ thửa đất.

- Giá khởi điểm Khu Đống Mối Sâu: 2.800.000 đồng/m2.

- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 70.000.000 đồng/ thửa đất.

- Phí tham gia đấu giá: Khu Nhà trẻ đội 4 và khu Đống Mối Sâu là 500.000 đồng/ thửa đất.

4.4. Khu Trạm Bơm 311 thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.

- Số thửa đất đưa ra đấu giá gồm 01 thửa đất (gồm thửa: Khu Trạm Bơm 311 thị trấn Vân Đình) với tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 67,9m2.

- Giá khởi điểm Khu Trạm Bơm 311: 3.700.000 đồng/m2.

- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 30.000.000 đồng/ thửa đất.

- Phí tham gia đấu giá: Khu Trạm Bơm 311 thị trấn Vân Đình là 200.000 đồng/ thửa đất.

5. Bước giá (áp dụng chung cho các thửa đất đấu giá): 200.000 đồng/m2.

Mọi chi tiết liên hệ tại:

- Chi nhánh Phát triển quỹ đất Ứng Hòa. Địa chỉ: Số 59 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 043.3980886.

- Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt. Địa chỉ: Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại; 043.2474276.

Các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể tìm hiểu thông tin Hồ sơ mời đấu giá tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, Chi nhánh Phát triển quỹ đất Ứng Hòa, UBND các xã nơi có đất đấu giá, Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt, in tải miễn phí tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Ứng Hòa (https://unghoa.hanoi.gov.vn)./.