Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

(BĐT) - Công ty TNHH TM và DV tổng hợp Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau: