Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

(BĐT) - Công ty TNHH TV và DV BĐGTS Nguyên Tâm - CN Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Trà Ôn ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; thông báo đấu giá tài sản.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Trà Ôn - Số Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất diện tích 25,9 m2, thửa số 103, tờ bản đồ số 17, loại đất ở tại đô thị (ODT), thời hạn sử dụng đất lâu dài, hình thức sử dụng riêng, tọa lạc tại khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Chiếu theo trích lục bản đồ địa chính số 23/2016 ngày 13/04/2016 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Long cung cấp.

Giá khởi điểm của tài sản: 355.348.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi tám ngàn đồng).

(Theo Quyết định số: 2341/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất,thửa đất số 103, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ;

Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ;

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 29/01/2018, tại nơi có tài sản; nơi tọa lạc của tài sản;

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/01/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2018;

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 29/01/2018 (Giờ hành chính);

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00, ngày 01/02/2018, tại Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn. Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở hoặc đầu tư sản xuất kinh doanh;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm phát hành trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, nộp đủ tiền khi trúng đấu giá. Một hộ gia đình, một tổ chức chỉ được một đại diện tham gia đấu giá; đối với Tổng công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng công ty hoặc một đại diện của doanh nghiệp thành viên được tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu nhiều vòng liên tục cho đến khi không còn khách hàng yêu cầu trả giá, theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ tham gia, đăng ký tham gia đấu giá: Tại Chi nhánh tại Vĩnh Long - Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm - Số A70 đường Trần Phú, khóm 06, phường 04, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Trà Ôn - Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty (điện thoại số 02703.838.381) hoặc liên hệ tại Phòng Tài Chính (điện thoại số 02703.770.305) để biết thêm chi tiết.