Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Ban Quản lý (BQL) khu Đại học Phố Hiến thông báo đấu giá QSD đất xây dựng nhà ở tại khu dân cư mới bắc Nu-10 Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên (Đợt 3) như sau:

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ: QSD 56 suất đất tại khu dân cư mới bắc Nu-10 Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, cụ thể:

STT

Tên suất đất

Số suất

Diện tích (m2/ 1 suất)

Giá khởi điểm (đ/ m2)

Tiền đặt trước

1

Khu CL02

18

LK38 đến LK55

18

90.00

7,000,000

35,000,000

2

 

 

 

Khu CL04

38

LK1, LK38

2

98.50

7,000,000

35,000,000

LK19, LK20

2

98.50

7,000,000

35,000,000

LK2 đến LK18

17

100.00

6,000,000

35,000,000

LK21 đến LK37

17

100.00

5,500,000

35,000,000

Tổng

56

5,414.00

  Tiền mua hồ sơ: Áp dụng chung cho tất cả các suất đất là 500.000 đ/ suất đất.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Hồi 08h30’, ngày 22/7/2018 (Chủ nhật) tại  Hội trường UBND xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ.

3.  Thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước:

- Thời gian mua hồ sơ: Từ ngày 29/6/2018 đến 16h00, ngày 19/7/2018 tại UBND xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ; BQL khu Đại học Phố Hiến và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

 - Thời gian nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/7/2018  đến 17h00, ngày 19/7/2018 tại UBND xã Nhật Tân.

4. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá photo CMND (còn hạn); Sổ hộ khẩu; Giấy nộp tiền, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá (có dấu đỏ của Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt) và nộp trực tiếp tại Hội trường UBND xã Nhật Tân.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243.2115234; BQL khu ĐH Phố Hiến, 45 Đường Trưng Trắc, P. Quang Trung, TP. Hưng Yên. ĐT: 0221.3531689.