Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Bắc ủy quyền như sau: