Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 983 588     ĐT: 02106 266 699 - 02106 555 556

Mb: Đường dây nóng Công ty Đấu giá Group: 0886 886 333 - 0995 999 899

Tài khoản tại: Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, số 2700 20100 6868

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Thủy, Khu Phố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí đấu giá: Quyền sử dụng 50 ô đất ở, tại khu Phần Làng, xã Trung Thịnh và Khu Gốc Nhội (khu 3), khu Gò Bông (khu 1), xã Trung Nghĩa, Thanh Thủy, Phú Thọ, như sau: 

TT

Số ô đất

Diện tích m2

Giá khởiđiểm đồng/m2

Tiền đặt trước đồng/ô

Bước giá

đồng/m2

Tiền hồ sơ

(đồng/ 1hồ sơ)

I

Khu Phần Làng, xã Trung Thịnh (35 ô đất, tổng diện tích4.431,0m2)

1

Ô số01

157,0

2.000.000

50.000.000

50.000

200.000

2

Từ ô số 02 đến ô 04 và từ ô số 06 đến ô số 35

125,0

2.000.000

50.000.000

50.000

200.000

3

Ô số05

143,0

2.000.000

50.000.000

50.000

200.000

II

Khu Gốc Nhội (khu 3), xã Trung Nghĩa (10 ô đất, tổng diện tích 1.600,0m2)

1

Từ ô số 09 đến ô số 18

160,0

1.800.000

50.000.000

50.000

200.000

III

KhuGò Bông (khu 1), xã Trung Nghĩa (05 ô đất, tổng diện tích767,8m2)

1

Ô số 01

167,8

1.800.000

50.000.000

50.000

200.000

2

Từ ô số 02 đến ô số 05

150,0

1.800.000

50.000.000

50.000

200.000

 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21, 22/11/2017, tại Khu Phần Làng, xã Trung Thịnh và Khu Gốc Nhội (khu 3), khu Gò Bông (khu 1), xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 24/11/2017, tại Công ty Group hoặc Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thanh Thủy; UBND xã Trung Thịnh, xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy.

6. Tiền đặt trước, hồ sơ đấu giá:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 24/11/2017, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group số2700 20100 6868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 24/11/2017, tại Công ty Group hoặc Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thanh Thủy; UBND xã Trung Thịnh, xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy.

7.2. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá:

8.1. Từ 08h00 ngày 27/11/2017, tại Hội trường UBND xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ (Đối với các ô đất thuộc xã Trung Thịnh).

8.2. Từ 08h00 ngày 28/11/2017, tại Hội trường UBND xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ (Đối với các ô đất thuộc xã Trung Nghĩa).

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc UBND huyện Thanh Thủy (Đ/c Hải 01688 976 048) hoặc UBND xã Trung Thịnh (Đ/c Giáp 01647 821 001); UBND xã Trung Nghĩa (Đ/c Sinh 0986 779 647).