Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) tổ chức đấu giá QSD đất ở trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 25/8/2018 như sau:

1. Vị trí 1: Khu Hà Biên, xã Võ Miếu gồm 17 ô đất (Từ số 01 đến số 17)

Diện tích 135,0 ÷ 303,6m2.   Giá khởi điểm: 1.200.000 đ/m2.   

2. Vị trí 2: Khu Lau, xã Yên Sơn gồm 10 ô đất (Từ số 01 đến số 10)

Diện tích 150,0m2.     Giá khởi điểm: 1.000.000đ/m2

3. Tiền bán hồ sơ: 100.000đ ÷ 200.000đ/hồ sơ. Tiền đặt trước: 20% giá trị ô đất

4. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Sơn (Địa chỉ: thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ)

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 22/08/2018 tại UBND xã Võ Miếu và UBND xã Yên Sơn.

6. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 20/08 và 21/08/2018 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá như trên.

7. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời gian quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Võ Miếu và UBND xã Yên Sơn.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Vị trí 1: 8h00’ ngày 25/08/2018 tại UBND xã Võ Miếu

- Vị trí 2: 13h30’ ngày 25/08/2018 tại UBND xã Yên Sơn

9. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – CN Phú Thọ

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín (không hạn chế số vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TC-KH huyện Thanh Sơn, UBND xã Võ Miếu, UBND xã Yên Sơn.