Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đáu giá Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do ủy UBND huyện Thanh Sơn quyền như sau:

Đơn vị có tài sản: UBND huyện Thanh Sơn (Địa chỉ: TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Đơn vị đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) tổ chức đấu giá QSD đất ở như sau:

1. Vị trí 1: Khu Đồi Hầm, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn: gồm 40 ô đất

- Diện tích: từ 147,4m2 – 193,8m2/ô đất. Giá khởi điểm: 200.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: từ 6.000.000đ đến 8.000.000đ/ô đất. Tiền mua hồ sơ: 100.000đ.

2. Vị trí 2: Khu Tân Tiến, TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn: gồm 07 ô đất

- Diện tích: từ từ 145,0m2 – 145,5m2/ô đất. Giá khởi điểm: 2.200.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 64.000.000đ/ô đất. Tiền mua hồ sơ: 200.000đ.

3. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 29/05 và 30/05/2018 (Trong giờ hành chính) tại Khu đất đấu giá như trên.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 30/05/2018 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

5. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 29/05/2018 đến ngày 31/05/2018 nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ

6. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá tài sản, đã đi xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước

- Cách thức: Từ ngày 29/05/2018 đến ngày 31/05/2018 (Trong giờ hành chính) nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng TC-KH huyện Thanh Sơn

8. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Vị trí 1: 08h00 ngày 02/06/2018 tại Hội trường UBND xã Địch Quả

- Vị trí 2: 13h00 ngày 02/06/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Thanh Sơn.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

+ Phòng TC-KH huyện Thanh Sơn, UBND xã Địch Quả, UBND TT Thanh Sơn.