Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá tại huyện Thanh Oai:

(1) Khu Dư Dụ 2, thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy: Gồm 02 thửa đất (LK03  và LK16). Giá khởi điểm: 5.500.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 80.000.000 đ/ thửa đất;

(2) Khu Bờ Đắp, thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao: Thửa LK43. Giá khởi điểm: 7.500.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 80.000.000 đ;

(3) Thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương: Gồm 02 thửa đất (từ LK01; LK02). Giá khởi điểm: 5.300.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 55.000.000 đ/ thửa đất;

(4) Khu Trường Danh, thôn Tràng Cát, xã Kim An: Gồm 05 thửa đất (từ LK01 đến LK05). Giá khởi điểm: 3.000.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đ/ thửa đất;

(5) Thị trấn Kim Bài: Gồm 6 thửa đất (ĐT03, ĐT04 và từ LK05 đến LK08). Giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 120.000.000 đ /thửa đất;

(6) Khu Điếm Tổng, thôn Quế Sơn, xã Tân Ước: (i) Thửa CL3-11: Giá khởi điểm: 3.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 120.000.000 đ/thửa đất; (ii) Nhóm 32 thửa đất (từ CL1-04 đến CL1-12, từ CL2-04 đến CL2-15, từ CL3-04 đến CL3-10, từ CL4-03 đến CL4-06); giá khởi điểm: 3.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 43.000.000 đ/ thửa đất;

(7) Vị trí TTX1, xã Dân Hòa: (i) Nhóm 1: Gồm 07 thửa đất (từ LK21 đến LK23, LK33, LK40, LK41, LK48), giá khởi điểm: 6.100.000 đ/m2; tiền đặt trước: 110.000.000 đ/ thửa đất; (ii) Nhóm 2: Gồm 24 thửa đất (LK20, từ LK50 đến LK60, LK67 và từ LK75 đến LK85); giá khởi điểm: 6.100.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 75.000.000 đ/ thửa đất;

(8) Khu Cửa Đình – Mả Tre 2, thôn Sinh Quả, xã Bình Minh: (i)Thửa LK19, giá khởi điểm: 4.400.000 đ/ m2; tiền đặt trước 100.000.000 đ/ thửa đất; (ii) thửa LK38, giá khởi điểm: 4.400.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 120.000.000 đ/ thửa đất; (iii) Nhóm 23 thửa đất (từ LK11 đến LK18 và từ LK23 đến LK37); giá khởi điểm: 4.400.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 70.000.000 đ/ thửa đất.

Bước giá áp dụng chung: 100.000 đ/ m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 13/3/2018 đến 29/3/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thanh Oai (http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn).

Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai (Địa chỉ: Số 135 thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, HN).

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Thời gian nộp tiền đặt trước từ 28/3/2018 đến hết ngày 29/3/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc gia. Số TK: 113002642155 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An”.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày 26/3 và 27/3/2018 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

5. Tổ chức cuộc đấu giá:

(i) Xã Thanh Thùy, Thanh Cao, Hồng Dương, Kim An, thị trấn Kim Bài: 08h30’, ngày 02/4/2018.

(ii) Xã Tân Ước, Dân Hòa, Bình Minh: 14h30’, ngày 02/4/2018.

Địa điểm tổ chức tại UBND huyện Thanh Oai (Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, HN).

* Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai. Điện thoại: 024 33242168 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia 0243.7622.620.