Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thanh Oai  phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Thông tin các khu đất đấu giá tại huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội: Khu đất đấu giá thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương – Gồm 10 thửa đất (các thửa đất ký hiệu LK01; LK02; LK40; Từ LK45 đến LK 51) - Tổng diện tích các thửa đất đấu giá là: 785.9 m2 - Giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá là: 5.300.000 đ/m2; Khu Bờ Đắp, thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao – Gồm 31 thửa đất (ký hiệu LK05; Từ LK14 đến LK 43) - Tổng diện tích các thửa đất đấu giá là: 2.295,2 m2 - Giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá là: 7.500.000 đ/m2; Khu Sau Đồng, thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa – Gồm 24 thửa đất (ký hiệu từ LK10 đến LK33)- Tổng diện tích các thửa đất đấu giá là: 1531.8 m2 - Giá khởi điểm của các thửa đất là: 6.800.000 đ/m2 - Bước giá áp dụng chung cho tất cả các khu đất đấu giá là: 100.000 đ/m2.

2. Thời gian tham khảo hồ sơ: Tham khảo hồ sơ từ ngày 05/6/2017 tại: Chi nhánh phát triển quỹ đất Thanh Oai và hồ sơ được in, tải miễn phí tại: Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội – http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thanh Oai – http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn.

3. Thời gian thu hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 05/6/2017 đến 17h00 ngày 04/7/2017.

4. Tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: Nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thanh Oai hoặc chuyển khoản: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thanh Oai – STK: 2204201007802. Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Oai ( Lưu ý: Trong trường hợp Chi nhánh Phát triển Thanh Oai nhận được tin chuyển khoản sau 17h00 ngày 04/7/2017 đều không được công nhận). Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký hợp lệ theo thông báo đấu giá nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo về: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thanh Oai (Các hồ sơ gửi qua thư đảm bảo mà Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thanh Oai nhận được sau 17h00 ngày 04/7/2017 thì Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thanh Oai sẽ không tiếp nhận hồ sơ mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào).

5. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Ngày 05/7/2017 tại khu đất đấu giá.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 06/7/2017 Tại địa điểm: UBND huyện Thanh Oai, Hà Nội.

* Thông tin liên hệ: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thanh Oai.  Đ/c: 135 Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0433.242.169.