Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạnh Hoá, Long An

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất đấu giá cho thuê đất đối với thửa đất có diện tích 5.188 m2, tờ bản đồ số 3, loại đất thương mại dịch vụ, tọa lạc tại khu phố 2, thị trấn Thạnh Hoá, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An.

Hạ tầng kỹ thuật: chưa san lấp; thời gian thuê 50 năm;

Hình thức thanh toán tiền thuê đất: trả tiền hàng năm.

Giá khởi điểm: 29.100.000 đồng/năm.

Tổng giá khởi điểm (50 năm): 1.455.000.000 đồng

Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính và phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi phí mua cọc mốc và thuê nhân công cắm cộc móc.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 10/11/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày thông báo đến ngày 13/11/2017 (trong giờ hành chính), liên hệ Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa (địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, điện thoại số: 02 723 911 345).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước 

- Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 218.000.000 đồng. Nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh số: 6600201003511 mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông chi nhánh tỉnh Long An từ ngày 09/11 đến 16 giờ ngày 10/11/2017.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng được tham gia đấu giá: Là tổ chức thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định Luật đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng trụ sở tổ chức tài chính tín dụng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Là Đối tượng được tham gia đấu giá nêu trên, phải đủ điều kiện như sau:

+ Cam kết trong phiếu tham gia đấu giá sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, triển khai dự án đầu tư, xây dựng công trình đúng thời gian và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi thuê được tài sản đấu giá.

+ Phải có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đủ điều kiện đăng ký đấu giá phải có giấy phép kinh doanh phù hợp, điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ, cùng các giấy tờ có liên quan, nộp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh kể từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 10/11/2017.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá được tổ chức vào lúc 15 giờ, ngày 14/11/2017 tại Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An; địa chỉ: số 151, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: (0272) 3551 535; 825 825./.