Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ

Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Thanh Ba ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Xã Đại An, huyện Thanh Ba (gồm 19 ô đất):

+ Vị trí: Đồng Cây Chẹt, khu 4.

- Diện tích mỗi ô từ : 100,0m²/ô đến 149,3m²/ô.

- Giá khởi điểm từ mỗi ô: 1.800.000,0đ/m². Tiền đặt trước mỗi ô từ : 30.000.000,0đ/hồ sơ.

2. Xã Đông Xuân, huyện Thanh Ba (gồm 29 ô đất):

+ Vị trí: Đồng Cửa Mương Bãi San, khu1.

- Diện tích mỗi ô từ : 100,0m²/ô đến 207,0m²/ô.

- Giá khởi điểm từ mỗi ô từ 1.000.000,0đ/m² đến 2.000.000,0đ/m².

- Tiền đặt trước mỗi ô từ : 25.000.000,0đ đến 50.000.000,0đ/hồ sơ.

3. Xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba (gồm 35 ô đất):

+ Vị trí: Đồng Kiêng, khu 4.

- Diện tích mỗi ô từ : 100,0m²/ô đến 138,0m²/ô.

- Giá khởi điểm từ mỗi ô từ 1.300.000,0đ/m² đến 1.500.000,0đ/m².

- Tiền đặt trước mỗi ô từ : 25.000.000,0đ đến 40.000.000,0đ/hồ sơ.

4. Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba (gồm 29 ô đất):

+ Vị trí: Đồng Đảng, khu 4 gồm 01 ô đất.

+ Vị trí: Đồng Lũng khu 3 gồm 28 ô đất .

- Diện tích mỗi ô từ : 100,0m²/ô đến 319,6m²/ô.

- Giá khởi điểm từ mỗi ô từ 1.800.000,0đ/m² đến 2.200.000,0đ/m².

- Tiền đặt trước mỗi ô từ : 35.000.000,0đ đến 100.000.000,0đ/hồ sơ.

5. Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba (gồm 4 ô đất):

+ Vị trí: Đồng Càng khu 2. Diện tích mỗi ô: 100,0m²/ô.

- Giá khởi điểm : 1.400.000,0đ/m². Tiền đặt trước mỗi ô : 25.000.000,0đ/hồ sơ.

6. Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba (gồm 94 ô đất):

+ Vị trí: Khu dân cư mới gồm 79 ô đất.

+ Vị trí: Sân vận động, khu 4 gồm 14 ô đất .

+ Vị trí: Bãi mé khu 11 gồm 01 ô đất

- Diện tích mỗi ô từ : 154,1m²/ô đến 553,9m²/ô.

- Giá khởi điểm từ mỗi ô từ 1.000.000,0đ/m² đến 4.000.000,0đ/m².

- Tiền đặt trước mỗi ô từ 30.000.000,0đ đến 200.000.000,0đ/hồ sơ.

7. Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba (gồm 2 ô đất):

+ Vị trí: Đám Rát, khu 3. Diện tích mỗi ô từ : 117,4m² đến 127,4m²/ô.

- Giá khởi điểm: 3.000.000,0đ/m². Tiền đặt trước mỗi ô : 50.000.000,0đ/hồ sơ.

8. Xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba (gồm 01 ô đất):

+ Vị trí: Đồng Khuân Dưới, khu 2. Diện tích : 791,0m².

- Giá khởi điểm: 800.000,0đ/m². Tiền đặt trước: 100.000.000,0đ/hồ sơ.

9. Xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba (gồm 22 ô đất):

+ Vị trí: Đường liên thôn khu 7 gồm 6 ô đất.

+ Vị trí: Thôn Đỗ Xuyên khu 7,8 gồm 16 ô đất .

- Diện tích mỗi ô từ : 105,5m²/ô đến 234,7m²/ô.

- Giá khởi điểm từ mỗi ô từ 700.000,0đ/m² đến 1.000.000,0đ/m².

- Tiền đặt trước mỗi ô từ : 15.000.000,0đ đến 20.000.000,0đ/hồ sơ.

10. Xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba (gồm 02 ô đất):

+ Vị trí: Tràn Cây Si, khu 4. Diện tích: 100,0m²/ô.

- Giá khởi điểm: 1.000.000,0đ/m². Tiền đặt trước mỗi ô : 15.000.000,0đ/hồ sơ.

11. Xã Đông Thành, huyện Thanh Ba (gồm 03 ô đất):

+ Vị trí: Bóng Sữa, khu 11. Diện tích mỗi ô từ : 120,0m²/ô đến 140,0m²/ô.

- Giá khởi điểm : 1.200.000,0đ/m². Tiền đặt trước mỗi ô : 20.000.000,0đ/hồ sơ.

12. Xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba (gồm 06 ô đất):

+ Vị trí: Đồng Ẻn, khu 5. Diện tích mỗi ô từ : 100,0m²/ô đến 177,5m²/ô.

- Giá khởi điểm từ mỗi ô từ 3.950.000,0đ/m² đến 4.000.000,0đ/m².

- Tiền đặt trước mỗi ô: 50.000.000,0đ đến 100.000.000,0đ/hồ sơ.

13. Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba (gồm 01 ô đất):

+ Vị trí: Khu Đồng Phi Lao. Diện tích: 140,0m²/ô.

- Giá khởi điểm: 800.000,0đ/m². Tiền đặt trước: 15.000.000,0đ/hồ sơ.

* Tiền mua hồ sơ mỗi ô từ 100.000,0đ đến 500.000,0đ/hồ sơ.

* Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng.

* Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 của Luật đấu giá tài sản.

14. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký xem hiện trạng: Từ ngày thông báo đến hết 16h30 ngày 25/08/2017 tại UBND xã, thị trấn nơi có QSD đất đấu giá.

15. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Từ ngày 24/08/2017 đến hết 17h00 ngày 25/08/2017 tại Khu đất đấu giá như trên.

16. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 24/08/2017 đến hết 17h00 ngày 25/8/2017 tại UBND xã, thị trấn nơi có QSD đất đấu giá.

17. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Dự kiến 08h00 ngày 29/08/2017 tại Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện Thanh Ba.

(Chi tiết tại hồ sơ đấu giá).

Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính).

+ Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Đ/c: Số nhà 36, tổ 16C, khu 9, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215.

+ Phòng Tài nguyên Môi trường; Phòng TC-KH huyện Thanh Ba.

+ UBND các xã, thị trấn có QSD đất đấu giá.