Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội

(BĐT) - UBND huyện Thạch Thất  phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Khu đất đấu giá: Khu Mả Cố, xã Thạch Xá, gồm 02 thửa đất -  Thửa D96. Giá khởi điểm: 20.000.000 đ/ 01m2 – Thửa D97. Giá khởi điểm: 15.300.000 đ/ 01m2 . Tổng diện tích 210,4 m2; Khu X34, xã Phùng Xá, gồm 06 thửa đất - Thửa T1 và T4. Giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ 01m2  - Thửa T7, T11, T13 và T16. Giá khởi điểm: 6.000.000 đ/ 01m2 . Tổng diện tích 777 m2; Bước giá chung cho tất cả các thửa đất đấu giá là: 200.000 đ/ 01m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 25/01/2018 đến ngày 08/02/2018 (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thạch Thất (http://www.thachthat.hanoi.gov.vn).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất (Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 07 và 08/02/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia. Số tài khoản: 11300 2642 155 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An (Vietinbank – Chi nhánh Thành An). Nội dung chuyển khoản: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại Nhóm.....Khu .................., xã ..................., huyện Thạch Thất.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: 06 và 07/02/2018 (giờ hành chính).

5. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 09/02/2018 (thứ Sáu) tại Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 11/02/2018 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất (Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội).

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất. ĐT: 024.33.842321.