Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội

(BĐT) - UBND huyện Thạch Thất  phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Khu đất đấu giá: Khu Mả Cố (X7), xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất gồm 02 nhóm đất: Nhóm 1 gồm 20 thửa ký hiệu từ thửa D21 đến D25, từ D65 đến D70, D74, từ D97 đến D104 - Giá khởi điểm: 15.300.000 đ/01m2 – Tổng diện tích 1.933,8 m2 ; Nhóm 2 gồm 04 thửa đất (ký hiệu D80, D81, D95, D96) - Giá khởi điểm: 20.000.000 đ/01m2 – Tổng diện tích 575m2 - Tiền đặt trước đấu giá: 200.000.000 đồng/thửa đất; Bước giá là: 200.000 đ/01m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 11/10/2017 đến ngày 26/10/2017 (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thạch Thất (http://www.thachthat.hanoi.gov.vn) - Phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ) - Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất (Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện.

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: 200.000.000 đồng/thửa đất. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 25 và 26/10/2017 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá Số 5 - Quốc Gia. Số TK: 191.315.6868.8668 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (Techcombank - CN Hà Thành)”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất thuộc Nhóm ...   Khu Mả Cố (X7), xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: 23 và 24/10/2017 (giờ hành chính).

5. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 27/10/2017 (Thứ sáu) tại Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 29/10/2017 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất (Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội).

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất. ĐT: 024.33.842321.