Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Hóa, Long An

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm:

Quyền sử dụng đất Khu B1’, diện tích 144 m2 thuộc Khu dân cư Tuyến N2 tọa lạc tại thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Giá khởi điểm: 756.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng)

Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính và phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi phí mua cọc mốc và thuê nhân công cắm cộc móc – Bán đấu giá theo từng lô.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2017 đến 16 giờ ngày 18/12/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh hoặc tại Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa trong ngày 18/12/2017.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/12/2017 đến ngày 18/12/2017 (trong giờ hành chính), liên hệ Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa (Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Điện thoại số: 0272 3911345).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước 

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 113.000.000 đồng/hồ sơ , nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh số: 6600201003511 mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông chi nhánh tỉnh Long An từ ngày 15/12/2017 đến 16 giờ ngày 18/12/2017.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Người tham gia mua hồ sơ điền đầy đủ thông tin cùng các giấy tờ liên quan và nộp theo mục 2 của thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Cuộc đấu giá được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 20/12/2017, tại Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Thạnh Hóa.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An; Địa chỉ: Số 151, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: (0272) 3825 825; 3551 535./.