Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tây Hòa, Phú Yên

(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa ủy quyền như sau:

Tài sản: Quyền sử dụng đất thuộc dự án khép kín khu dân cư nông thôn tại thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; (0257)3578935; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá:  Quyền sử dụng đất thuộc dự án khép kín điểm dân cư nông thôn tại thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa gồm: 

STT

Tên lô đất

Diện tích (m2)

Loại đất

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Bước giátrong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)

1

Lô 12

102,6

ONT

268.606.800

40.000.000

200.000

3.000.000

2

Lô 18

109,3

ONT

312.160.800

40.000.000

200.000

4.000.000

3

Lô 19

123,4

ONT

272.714.000

40.000.000

200.000

3.000.000

4

Lô 20

124,4

ONT

274.924.000

40.000.000

200.000

3.000.000

5

Lô 21

125,4

ONT

277.134.000

40.000.000

200.000

3.000.000

6

Lô 23

127,3

ONT

281.333.000

40.000.000

200.000

3.000.000

7

Lô 25

117,4

ONT

259.454.000

40.000.000

200.000

3.000.000

8

Lô 26

118,2

ONT

261.222.000

40.000.000

200.000

3.000.000

9

Lô 27

119

ONT

262.990.000

40.000.000

200.000

3.000.000

10

Lô 28

134,7

ONT

320.586.000

40.000.000

200.000

4.000.000

11

Lô 29

117,9

ONT

320.688.000

40.000.000

200.000

4.000.000

12

Lô 30

104,7

ONT

252.745.800

40.000.000

200.000

3.000.000

13

Lô 31

104,7

ONT

252.745.800

40.000.000

200.000

3.000.000

14

Lô 32

104,6

ONT

252.504.400

40.000.000

200.000

3.000.000

15

Lô 33

104,5

ONT

252.263.000

40.000.000

200.000

3.000.000

16

Lô 34

116,8

ONT

305.782.400

40.000.000

200.000

4.000.000

17

Lô 35

124,4

ONT

296.072.000

40.000.000

200.000

3.000.000

18

Lô 36

118,4

ONT

249.587.200

40.000.000

200.000

3.000.000

19

Lô 37

117,5

ONT

247.690.000

40.000.000

200.000

4.000.000

20

Lô 38

116,5

ONT

245.582.000

40.000.000

200.000

4.000.000

21

Lô 39

132,1

ONT

300.923.800

40.000.000

200.000

4.000.000

TỔNG CỘNG

2.463,8

5.767.709.000

840.000.000

4.200.000

70.000.000

a) Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo mảnh đo đạc chỉnh lý chỉnh lý bản đồ địa chính số: 02/2015, tỷ lệ: 1/2000 do Công ty TNHH Khảo sát đo đạc Phú Yên lập năm 2015, được Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra nghiệm thu ngày 30/12/2015.

b) Thông số quy hoạch: theo giấy phép quy hoạch số 101/UBND-KT&HT ngày 29/5/2015 của UBND huyện về việc cấp phép quy hoạch dự án: khép kín điểm dân cư nông thôn thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa; trong đó có một số tiêu điểm chính như sau:

- Chỉ giới đường đỏ trùng ranh giới khu đất;

- Chỉ giới xây dựng: trùng với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng nhà: tối đa 80%;

c) Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h00’ ngày 09 tháng 8 năm 2018 tại Hội trường UBND xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 16h30’ ngày 06 tháng 8 năm 2018 tại thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Thời gian mua hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 16h30’ ngày 06 tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa.

3. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính đều được tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 16h30’ ngày 06 tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa và nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 111002636939 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên của Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.