Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tây Hòa, Phú Yên

(BĐT) - Công ty cổ phần bất bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa ủy quyền như sau: