Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tánh Linh, Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm DVBĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tánh Linh ủy quyền như sau: