Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Thạnh, Long An

(BĐT) - Công ty CPTM Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản do BIDV Chi nhánh Bến Nghé ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bến Nghé.

2. Tài sản bán đấu giá: khu đất tại Ấp Bắc Đông, Xã Kiến Bình, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An, theo 05 (Năm) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm:

Stt

GCN Quyền sử dụngđất

Thửa đấtsố

Tờ bản đồsố

Diện tích(m2)

Mục đích sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất

1

GCN QSDĐsố CH00144 do UBND Huyện Tân Thạnh cấp ngày 13/08/2010

1057

9

396

Đất ở tại nông thôn

Lâu dài

2

GCN QSDĐsố CH00045 do UBND Huyện Tân Thạnh cấp ngày 26/04/2010

 

 

2.1

 

250

9

964

Đất bằng trồng cây hằng năm khác

10/2013

2.2

 

252

9

3283

Đất trồng lúa

10/2013

2.3

 

253

9

410

Đất bằng trồng cây hằng năm khác

10/2013

2.4

 

313

9

13809

Đất trồng lúa

10/2013

3

GCN QSDĐsố CH00044 do UBND Huyện Tân Thạnh cấp ngày 26/04/2010

 

 

3.1

 

1053

9

1037

Đất trồng cây lâu năm khác

10/2043

3.2

 

1054

9

540

Đất trồng cây lâu năm khác

10/2043

4

GCN QSDĐsố CH 00047 do UBND Huyện Tân Thạnh cấp ngày 26/04/2010

 

 

4.1

 

496

9

31597

Đất rừng sản xuất

10/2043

4.2

 

559

9

1929

Đất bằng trồng cây hằng năm khác

10/2013

4.3

 

970

9

1540

Đất bằng trồng cây hằng năm khác

10/2013

5

GCN QSDĐsố CH00046 do UBND Huyện Tân Thạnh cấp ngày 26/04/2010

 

 

5.1

 

362

9

15734

Đất trồng lúa

10/2013

5.2

 

451

9

17527

Đất rừng sản xuất

10/2043

5.3

 

495

9

2607

Đất bằng trồng cây hằng năm khác

10/2013

3. Giá khởi điểm của toàn bộ 05 GCN QSDĐ: 5.062.500.000 VND (Bằng chữ: Năm tỷ, không trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng.)

4. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn).

6. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 09/04/2018 đến ngày 24/04/2018 tại Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3,tp.HCM.

7. Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 16/04/2018 đến ngày 18/04/2018 tại khu đất tại Ấp Bắc Đông, Xã Kiến Bình, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An

8. Thời gian nộp tiền đặt trước:

* Khách hàng có thể chuyển khoản từ bất cứ Ngân hàng nào vào tài khoản sau:

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

- Số tài khoản: 060119878635 tại Ngân hàng Sacombank - CN Lý Thái Tổ

* Trong giờ hành chính từ ngày 23/04/2018 đến ngày 25/04/2018.

9. Đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Thời gian đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 26/04/2018.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

12. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí. Địa chỉ số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.HCM

Liên hệ Hotline: 0948765673 - 18006365