Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phước, Tiền Giang

(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đấu giá Thanh Nam thông báo  bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phước ủy quyền như sau:

Công ty tổ chức đấu giá: Chi nhánh 2. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đấu giá Thanh Nam (Số 97, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Quyền sử dụng đất đối với 02 (hai) thửa đất số 166 và 171 tọa lạc tại Khu 1, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

+ Thửa đất số 166, diện tích 258,8m2, TBĐ số 21. Giá khởi điểm: 1.149.330.800 đồng. (Một tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm ba mươi ngàn, tám trăm đồng)

+ Thửa đất số 171, diện tích 414,5m2, TBĐ số 21. Giá khởi điểm: 1.874.783.500 đồng. (Một tỷ, tám trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm tám mươi ba ngàn, năm trăm đồng)

+ Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, chi phí hồ sơ và các loại phí khác phát sinh (nếu có).

- Vị trí, đặc điểm khu đất đấu giá:

- Thửa 166, TBĐ số 21:

+ Phía Đông: giáp đất UBND thị trấn quản lý.

+ Phía Tây: giáp đất UBND thị trấn quản lý.

+ Phía Nam: giáp đất Bà Nguyễn Thị Hoanh.

+ Phía Bắc: giáp đường vào TTVH.

- Thửa 171, TBĐ số 21:

+ Phía Đông: giáp Công an thị trấn Mỹ Phước.

+ Phía Tây: giáp đất UBND thị trấn quản lý.

+ Phía Nam: giáp đất Bà Nguyễn Thị Hoanh.

+ Phía Bắc: giáp đường vào TTVH.

- Hiện trạng khu đất và hạ tầng kỹ thuật: Khu đất hiện do UBND huyện Tân Phước quản lý.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: ngày 04/5/2018 và ngày 07/5/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: liên hệ tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phước.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ này thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày08/5/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Chi nhánh 2 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 97, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thửa đất số 166: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Thửa đất số 171: 500.000 đồng/hồ sơ.

* Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thửa đất số 166: 229.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thửa đất số 171: 374.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 07/5/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/5/2018.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 6600201009337, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An.

5. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử đụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều kiện được tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ được một cá nhân trong hộ tham gia đấu giá trong cùng một lô; cùng một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh 2 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đấu giá Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ ngày 08/5/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Chi nhánh 2 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam (Số 97, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ngoài ra Công ty tổ chức cho người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phước, thời gian từ 08 giờ đến 16 giờ ngày 08/5/2018.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Chi nhánh 2 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đấu giá Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với Hộ gia đình, cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Hộ khẩu.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 10/5/2018.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại trụ sở Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phước (Khu 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

8. Hình thức, cách thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng trả giá).

- Cách thức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Chi nhánh 2 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đấu giá Thanh Nam(Số 97, đường Nguyễn Thị Thập, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) hoặc điện thoại số 0966607744, 01697766794 hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tân Phước, điện thoại số 0273-3848016 để biết thêm chi tiết./.