Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

1. Vị trí QSD đất: Khu Chân Chim, Khu 6, xã Thượng Nông, huyện Tam Nông:

- Tổng số ô đất: 14 ô (Từ ô số 01 đến ô số 14). Diện tích từ 160 m2/ ô đất đến 187,2 m2/ ô đất.

- Giá khởi điểm: 700.000 đồng /m2.  Tiền đặt trước: 22.000.000 đồng/ ô đất.

2.  Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký xem hiện trạng: Từ ngày thông báo đến hết 16h30, ngày 11/4/2018 tại UBND xã Thượng Nông.

3. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Từ ngày 10/4/2018 đến 16h30, ngày 11/4/2018 tại vị trí khu đất đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước:

- Nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 17h00, ngày 11/4/2018 tại UBND xã Thượng Nông.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/4/2018 đến 17h00, ngày 12/4/2018 nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ, số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00, ngày 14/4/2018 tại Hội trường UBND xã Thượng Nông.

6. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính).

+ Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Đ/c: Số nhà 36, Tổ 16C, Khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215.

+ Phòng Tài nguyên Môi trường; Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Nông.

+ UBND xã Thượng Nông.