Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý trên đất do UBND xã Thanh Uyên quản lý, sử dụng gồm 05 nhà cấp 4, tổng diện tích 660,0m2 (không bao gồm quyền sử dụng đất)

- Giá khởi điểm: 775.791.700 đồng

- Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/ hồ sơ. Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 01/12/2017 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04-05/12/2017 tại xã Thanh Uyên

4. Tiền đặt trước: Từ ngày 06/12 đến 17h00 ngày 08/12/2017 chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/12/2017 đến 17h00 ngày 08/12/2017 các khách hàng đã đi xem tài sản nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 9h00 ngày 09/12/2017 tại UBND huyện Tam Nông

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

+ Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - Đ/c: Số 36, Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ; ĐT: 02103.842.215.

+ Phòng TC-KH huyện Tam Nông