Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sốp Cộp, Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản ngày 23/8/2018 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp, Sơn La ủy quyền như sau:

Tài sản: Quyền sử dụng đất lô E1 giáp UBND huyện cũ và lô đất phía bên trái đường đi trường Nội trú, bản Cang Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp

 Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp

1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

Vào hồi 08h30’ ngày 23/8/2018 (thứ 5). Tại Hội trường UBND huyện Sốp Cộp.

2. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và nơi có tài sản đấu giá

UBND huyện Sốp Cộp (cơ quan được giao thực hiện công tác đấu giá QSDĐ là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp). Tổng diện tích 24 thửa đất. Chi tiết như sau: 

TT

Tên khu đất

Giá cụ thể

(đồng/m2)

Diện tích

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền hồ sơ

Tiền đặt trươc

I

Lô E1 giáp UBND huyện cũ

a

Thửa đất số: 6, 16, 15, 18, 13

1

Số 6

1.750.000

266,6

466.550.000

200.000

35.000.000

2

Số 16

1.750.000

135,6

237.300.000

200.000

35.000.000

3

Số 15

1.750.000

112,8

197.400.000

200.000

35.000.000

4

Số 18

1.750.000

180,2

315.350.000

200.000

35.000.000

5

Số 13

1.750.000

152,2

266.350.000

200.000

35.000.000

b

Thửa đất số: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21

1

Số 1

1.700.000

129,6

220.320.000

200.000

35.000.000

2

Số 2

1.700.000

120,4

204.680.000

200.000

35.000.000

3

Số 4

1.700.000

153,5

260.950.000

200.000

35.000.000

4

Số 5

1.700.000

119,3

202.810.000

200.000

35.000.000

5

Số 10

1.700.000

218,7

371.790.000

200.000

35.000.000

6

Số 11

1.700.000

206,2

350.540.000

200.000

35.000.000

7

Số 12

1.700.000

155,2

264.350.000

200.000

35.000.000

8

Số 14

1.700.000

118,9

202.130.000

200.000

35.000.000

9

Số 19

1.700.000

125,6

213.520.000

200.000

35.000.000

10

Số 20

1.700.000

117,1

199.070.000

200.000

35.000.000

11

Số 21

1.700.000

127,1

216.070.000

200.000

35.000.000

c

Thửa đất số: 22, 23, 24, 25

1

Số 22

1.650.000

128,2

211.530.000

200.000

35.000.000

2

Số 23

1.650.000

131,8

217.470.000

200.000

35.000.000

3

Số 24

1.650.000

127,6

210.540.000

200.000

35.000.000

4

Số 25

1.650.000

129,6

213.840.000

200.000

35.000.000

d

Thửa đất số: 3

1

Số 3

4.000.000

117,7

468.000.000

200.000

35.000.000

II

Khu vực phía bên trái đường đi Trường Nội trú

1

Số 7

3.000.000

243

729.000.000

500.000

100.000.000

2

Số 8

3.000.000

254,7

764.100.000

500.000

100.000.000

3

Số 9

3.000.000

260,5

781.500.000

500.000

100.000.000

TỔNG CỘNG

3.832,1

7.785.160.000

* Lưu ý:

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Giá khởi điểm của từng thửa đất không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không có tiền lãi;

- Tiền hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá; trừ trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá (theo điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017). Các hồ sơ tham gia đấu giá thử số 15,20 được hoàn trả 100.000đ/hồ sơ sau cuộc đấu giá

3. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá (trong giờ hành chính)

- Từ ngày 06/8/2018 đến 17h30’ ngày 20/8/2018, bán hồ sơ tại Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp. Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp.

- Xem tài sản đấu giá: Ngày 15,16,17/8/2018, khách hàng liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp để được xem tài sản.

- Nộp tiền đặt trước, nộp phiếu chuyển tiền, tiếp nhận phiếu trả giá: Từ ngày 20/8/2018 đến 17h30’ ngày 22/8/2018. Người tham gia đấu giá gửi tiền vào tài khoản cho:

+ Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc; Số tài khoản: 7900201008330 tại Ngân hàng Agribank tỉnh Sơn La.

+ Hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp. Số tài khoản: 7907201001698 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Sông Mã (Phòng Giao Dịch Sốp Cộp).

Sau khi nộp tiền đặt trước Người tham gia đấu giá mang phiếu chuyển tiền đến Phòng TNMT huyện Sốp Cộp để nộp phiếu trả giá vào hòm phiếu.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Hộ gia đình, cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Tự nguyện nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Giấy xác nhận xem tài sản theo mẫu và có đóng dấu đỏ của Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc;

(2) Nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và theo quy định của pháp luật.

(3) Nộp 01 bản sao y CMND/Căn cước; sổ hộ khẩu (còn thời hạn).

* Lưu ý:

- Đối với 01 thửa đất: Một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá.

- Một hộ gia đình hoặc 01 cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá đối với nhiều thửa đất, nhưng mỗi thửa đất chỉ được nộp một (01) bộ hồ sơ.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và 01 bản fotocopy CMND của người được ủy quyền (mang bản chính để đối chiếu).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng và hai vòng trực tiếp.

(Vòng 1 bỏ phiếu gián tiếp chọn ra các hồ sơ có đủ điều kiện để vào đấu giá thêm 2 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo từng thửa đất.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp (Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp - số điện thoại: (0212) 3 878.199).

2. Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc (Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La - số điện thoại: 02123.855.855)./.