Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sốp Cộp, Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Sốp Cộp như sau: