Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sông Mã, Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

 1.Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất tại tổ 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Tổng số thửa đất đấu giá: 5 thửa đất

- Tổng diện tích đất đấu giá: 439,1 m2

- Tổng giá khởi điểm: 10.838.300.000 đồng (Mười tỷ, tám trăm ba mươi tám triệu, ba trăm nghìn đồng), chi tiết cụ thể như sau:

Số hiệu thửa đất

Diện tích

(m2)

Giá đấtcụ thể(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá(đồng/ hồ sơ)

Tiềnđặt trước(đồng/thửa/hồ sơ)

Ghi chú

9

90,0

32.000.000

2.880.000.000

500.000

570.000.000

 

10

90,0

32.000.000

2.880.000.000

500.000

570.000.000

 

11

90,0

32.000.000

2.880.000.000

500.000

570.000.000

 

16

85,5

13.000.000

1.111.500.000

500.000

200.000.000

 

17

83,6

13.000.000

1.086.800.000

500.000

200.000.000

 

 

439,1

 

10.838.300.000

 

 

 

* Lưu ý:

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Giá khởi điểm của từng thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến việc mua được tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính các ngày làm việc) Từ ngày 10/7/2018 đến 17h30ph ngày 24/7/2018.

- Bán hồ sơ: tại Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Sông Mã hoặc Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc.

- Nộp hồ sơ: tại Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Sông Mã

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Thời gian từ ngày 19/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng liên hệ Phòng TN&MT huyện Sông Mã để xem vị trí thửa đất.

4. Hình thức và thời gian nộp tiền đặt trước

Từ 7h30ph ngày 24/7/2018 đến 16h30ph ngày 26/07/2018. Chuyển khoản cho: Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc, Tài khoản số 7900.201.008330 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La.

* Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá có quyền tự nguyện nộp tiền đặt trước sớm hơn thời gian quy định.

5. Tiếp nhận phiếu giá (Trong giờ hành chính).

- Từ ngày 24/07/2018 đến 17h30ph ngày 26/07/2018.

- Khách hàng sau khi nộp tiền đặt trước, mang giấy nộp tiền đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Mã để nhận phiếu trả giá. Khách hàng ghi phiếu trả giá tại phòng TN&MT.

- Trường hợp khách hàng tự nguyện nộp tiền đặt trước sớm hơn thời hạn quy định (ngày 24/7/2018) thì được phát phiếu trả giá và tiếp nhận phiếu trả giá từ thời điểm đó.

- Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào phiếu giá trả, tự mình cho phiếu trả giá vào phong bì của tổ chức đấu giá tài sản, dán kín, ký niêm phong ngoài phong bì rồi tự tay bỏ vào hòm phiếu.

* Lưu ý:

- Khách hàng chỉ ghi số thửa đất trong phiếu trả giá (không ghi trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá và giấy nộp tiền đặt trước).

- Phòng TN&MT huyện Sông Mã; Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc từ chối tiếp nhận Phiếu trả giá khi chưa nhận được tiền đặt trước.

6. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

6.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

Các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế này.

6.2 Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác (Không cùng đấu giá 1 thửa đất) tham gia đấu giá bằng văn bản uỷ quyền hợp pháp.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian: 8h00ph ngày 27/7/2018 (thứ 6)

+ Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Sông Mã (tổ dân phố 9, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu nhiều vòng (01 vòng gián tiếp kết hợp nhiều vòng trực tiếp). Tại vòng gián tiếp chọn các hồ sơ có đủ điều kiện để vào đấu giá trực tiếp, cụ thể như sau:

+ Chọn hết các hồ sơ vào đấu giá tiếp đối với trường hợp thửa đất có ít hơn 05 hồ sơ.

+ Chọn 05 hồ sơ có giá trả cao nhất vào đấu giá tiếp đối với trường hợp thửa đất có từ 05 hồ sơ trở lên. (1) Trường hợp mức trả giá cao nhất có nhiều hơn 05 hồ sơ có giá trả bằng nhau thì chọn toàn bộ hồ sơ có mức trả giá cao nhất đó. (2) Trường hợp mức trả giá cao nhất không đủ 05 hồ sơ thì chọn thêm hồ sơ ở các mức trả giá thấp hơn tính từ cao xuống thấp đến lúc đủ 05 hồ sơ. Nếu khi chọn lần lượt từ cao xuống thấp đến mức giá đủ điều kiện cuối cùng, có từ 02 hồ sơ trở lên có giá trả bằng nhau thì chọn toàn bộ hồ sơ đó và những hồ sơ có mức giá cao hơn.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo từng thửa đất.

Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với:

(1) Công ty bán đấu giá tài sản Tây Bắc (Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh,tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

Điện thoại: (0212)3. 855.855 – 0917. 368. 080

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Mã (Địa chỉ: Tổ 12, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Điện Thoại: (0212)3.837.164./.