Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Khu đất đấu giá: Thế Trụ, xã Nghĩa Hương: Gồm thửa L07 và L11. Diện tích các thửa đất từ 135 m2 và 148,4 m2. Giá khởi điểm: 3.100.000 đ/ 01m2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/ thửa đất;  X17 Văn Quang, xã Nghĩa Hương: Gồm thửa L07 đến L14 và L22 đến L27. Diện tích các thửa đất từ 104,4 m2 đến 118,8 m2. Giá khởi điểm: 3.000.000 đ/ 01m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/ thửa đất; Khu Dịch vụ xã Nghĩa Hương: Thửa L24. Diện tích 122,5 m2. Giá khởi điểm: 4.000.000 đ/ 01m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/ thửa đất; ĐG 32/2016 Gốc Gạo, xã Ngọc Mỹ: Thửa A16 và A17. Diện tích 101,6 m2 và 100,3 m2. Giá khởi điểm: 6.000.000 đ/ 01m2. Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng/ thửa đất; Đất dịch vụ xã Yên Sơn: Thửa L2-01; L2-24; L3-26; L5-01; L5-24; L6-24. Diện tích Từ 88,7 m2 đến 120,6 m2. Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/ 01m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/ thửa đất; Bước giá chung cho tất cả các thửa đất đấu giá là: 100.000 đ/ 01m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 19/01/2018 đến ngày 06/02/2018  (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin UBND huyện Quốc Oai (http://www.quocoai.hanoi.gov.vn). Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai (Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội). Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện. Các trường hợp nhận được sau 17h00, ngày 02/02/2018  sẽ không được công nhận.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/01/2018 đến ngày 02/02/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp tại Tung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai hoặc chuyển khoản vào tài khoản Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai theo thông tin sau: “Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Số TK: 112000131274 tại Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Thành An” (Các trường hợp TTPTQĐ huyện Quốc Oai nhận được thông tin chuyển khoản sau 17h00, ngày 02/02/2018 sẽ không được công nhận).

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00; buổi chiều từ 14h00 đến 17h00, ngày 01/02/2018 và 02/02/2018 tại khu đất đấu giá.

5. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 05/02/2018 (thứ Hai).

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00, ngày 06/02/2018 (Sáng thứ Ba). tại Hội trường UBND xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

* Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất Quốc Oai được hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ. Điện thoại:  02433.844 555.