Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Khu đất đấu giá: Khu ĐG 05/2017, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai gồm 26 thửa đất: Ký hiệu từ thửa L01 đến thửa L26 – Phí hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ - Giá khởi điểm: 3.600.000 đ/01m2 - Tiền đặt trước: 50.000.000 đ/thửa đất - Diện tích các thửa đất trong khoảng 83,3m2 đến 99,2 m2; Khu đất đấu giá: Khu ĐG 11-NL, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai gồm 41 thửa đất tại 3 khu đất – Diện tích các thửa đất từ 68,8m2 đến 179,5m2– Phí hồ sơ: Khu 1 là 500.000 đồng/hồ sơ; Khu 2 và Khu 3 là 200.000 đồng/hồ sơ - Giá khởi điểm: 4.500.000 đ/01m2 - Tiền đặt trước: 60.000.000 đ/thửa đất; Khu đất đấu giá: Khu ĐG 09/2016(X9) khu Đình Cầu, thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai gồm 19 thửa đất chia làm 3 khu đất - Phí hồ sơ: Khu 1(thửa 01; 02; 10) và khu 3 (thửa 01; 02; 04; 05 ): 200.000 đồng/hồ sơ; Khu 1 (thửa 03 đến thửa 09), khu 2 (thửa 01 đến 04) và khu 3(thửa 03): 100.000 đồng/hồ sơ - Giá khởi điểm: 1.800.000 đ/01m2 - Tiền đặt trước: 30.000.000 đ/thửa đất; Bước giá chung áp dụng cho tất cả các thửa đất đấu giá: 100.000 đ/01m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ: Từ 31/10/2017 đến 23/11/2017, hồ sơ được in và tải tại: Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội – http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai – http://www.quocoai.hanoi.gov.vn.

3. Thời gian thu khoản tiền đặt trước: Từ 21/11/2017 đến ngày 23/11/2017.

4. Tiền đặt trước: Nộp trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ Quốc Oai hoặc qua hình thức chuyển khoản. Số TK: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. STK: 112000131274 – Tại: Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Thành An (Các trường hợp Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai nhận được tin chuyển khoản sau 17h00  ngày 23/11/2017 đều không được chấp nhận); Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký hợp lệ theo thông báo đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm PQTĐ huyện Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo về: Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai, đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (Các hồ sơ gửi qua thư đảm bảo mà Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai nhận được sau 17h00 ngày 23/11/2017 thì Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai sẽ không tiếp nhận hồ sơ mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào).

5. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Buổi sáng từ 8h00 đến 10h30; Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày  22/11 và 23/11/2017 tại khu đất đấu giá.

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá:  Đối với khu ĐG11-NL, xã Ngọc Liệp và khu ĐG09/2016(X9) xã Đông Yên: 8h00’ ngày 25/11/2017 (Sáng thứ Bẩy) tại Hội trường UBND xã Ngọc Liệp; Đối với khu ĐG 05/2017, xã Tân Hòa: 14h00’ ngày 25/11/2017 (Chiều thứ bẩy) tại Hội trường UBND xã Tân Hòa.

* Thông tin liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai – Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội - Điện thoại: 02433.844.555.