Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 29 lô đất tại xã Quảng Vinh;

2. Điện tích: Từ 122,3m2 – 393,9m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ: 

STT

Ký hiệu lô đất

Thửa
đất

TBĐ
số

Diện tích (m2)

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Khu dân cư thôn Lai Trung

1

1

T592

29

151,3

Vị trí 1, Tuyến đường liên thôn Lai Trung - Cao Xá

350.000

52.955.000

3.000.000

8.000.000

2

938

T938

21

185,5

Khu vực 1, vị trí 1

300.000

55.650.000

3.000.000

8.000.000

3

1

T593

29

227,1

Vị trí 2, Tuyến đường liên thôn Lai Trung - Cao Xá

250.000

56.775.000

3.000.000

8.000.000

4

2

T594

29

301,1

230.000

69.253.000

3.000.000

8.000.000

Khu dân cư thôn Lai Lâm

5

597

597

27

228,3

Vị trí 1, Tuyến đường Tỉnh lộ 11A, đoạn từ đường tránh lũ xã Quảng Phú đến cổng chào thôn Đức Trọng.

1.300.000

296.790.000

9.000.000

45.000.000

Khu dân cư thôn Nam Dương

6

1

T613

14

275,7

Vị trí 3, Tuyếnđường liên thôn Phổ Lại - Nam Dương

250.000

68.925.000

3.000.000

8.000.000

7

2

T614

14

268,4

200.000

53.680.000

3.000.000

8.000.000

Khu dân cư thôn Đông Lâm

8

1

T341

30

207,2

Vị trí 2, Tuyến đường Uất Mậu Bao La-cống đường Quan-đường UấtMậu-Bao La thôn Đông Lâm

200.000

41.440.000

2.000.000

6.000.000

9

2

T342

30

249,9

200.000

49.980.000

2.000.000

6.000.000

10

3

T343

30

253,0

200.000

50.600.000

3.000.000

8.000.000

11

4

T344

30

393,9

200.000

78.780.000

4.000.000

8.000.000

Khu dân cư thôn Thanh Cần

12

1

T449

10

250,3

Khu vực 3

140.000

35.042.000

2.000.000

4.000.000

13

2

T450

10

229,7

120.000

27.564.000

1.000.000

4.000.000

Khu dân cư thôn Sơn Tùng

14

1

T1024

22

183,8

Vị trí 1, tuyến đường Uất Mậu - Bao La

500.000

91.900.000

5.000.000

14.000.000

15

2

T1025

22

187,5

500.000

93.750.000

5.000.000

14.000.000

16

3

T1026

22

187,5

500.000

93.750.000

5.000.000

14.000.000

17

1

T1139

21

303,8

Vị trí 2, Tuyến đường Tỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh Thị trấn Sịa

600.000

182.280.000

5.000.000

21.000.000

18

2

T1140

21

229,3

600.000

137.580.000

7.000.000

21.000.000

19

3

T1141

21

232,5

600.000

139.500.000

7.000.000

21.000.000

20

4

T1142

21

236,2

600.000

141.720.000

7.000.000

21.000.000

21

5

T1143

21

238,2

600.000

142.920.000

7.000.000

21.000.000

22

6

T1144

21

234,7

Vị trí 2, Tuyến đường Tỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh Thị trấn Sịa

650.000

152.555.000

7.000.000

19.000.000

23

7

T1145

21

192,1

650.000

124.865.000

6.000.000

19.000.000

24

8

T1146

21

191,8

650.000

124.670.000

6.000.000

19.000.000

25

9

T1147

21

261,3

650.000

169.845.000

7.000.000

19.000.000

26

1

T1149

21

122,3

Vị trí 2, Tuyến đườngTỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh Thị trấn Sịa

1.000.000

122.300.000

6.000.000

18.000.000

27

1

T1148

21

294,0

800.000

235.200.000

7.000.000

35.000.000

28

1

T1027

22

247,3

Khu vực 2, vị trí 2

150.000

37.095.000

2.000.000

6.000.000

29

2

T1028

22

177,2

150.000

26.580.000

1.000.000

4.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định. Chưa bao gồm phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy CNQSDĐ QSHNO&TSKGLVĐ theo quy định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế..

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:    

Giá trị tài sản

Phí tham giá đấu giá

Dưới 200 triệu đồng

100.000 đồng

Từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000 đồng

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 26/03/2018 tại xã Quảng Vinh.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 26/03/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và UBND xã Quảng Vinh.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và tiền đặt trước:

Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: từ 8h00 ngày 23/03/2018 đến 17h00 ngày 26/03/2018.

-Tại UBND xã Quảng Vinh: từ 08h00 đến 11h00 ngày 26/03/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 27/03/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Vinh.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn