Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá đất như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 05 lô đất tại Khu dân cư tổ dân phố Thạch Bình (Khu dân cư Nguyễn Vịnh), huyện Quảng Điền

2. Diện tích đất: 1.160 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Số
TT

Ký hiệu lôđất theo bản vẽ quy hoạch

Diện tích (m2)

Khu vực/Vị trí

Giá tối thiểu (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

 

 

Bước giá

1

Lô A11

282

Vị trí 2, đường Nguyễn Vịnh đoạn từ ngã ba tránh lũ Sịa - Thái đến bắc cầu VĩnhHòa

1.850.000

522.000.000

71.000.000

15.000.000

2

Lô A7

215

Vị trí 3, Nguyễn Vịnh (đoạn từ Ngã tư tránh lũ Sịa - Thái đến Bắc cầu Vĩnh Hòa), loại 1.A

1.850.000

398.000.000

53.000.000

12.000.000

3

Lô A8

219

1.800.000

394.000.000

53.000.000

11.000.000

4

Lô A9

221

1.800.000

398.000.000

53.000.000

11.000.000

5

Lô A10

223

1.800.000

401.000.000

53.000.000

11.000.000

 

TỔNG

1.160

 

 

2.113.000.000

283.000.000

 

 

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00’’ ngày 08/03/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00’’ ngày 08/03/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

* Ngày 07/03/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

* Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00’’ ngày 08/03/2018 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/lô

Từ 500 triệu đồng trở lên: 500.000 đồng/lô

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 09/03/2018 tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VI. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - 22 Tố Hữu, Huế. ĐT: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền. ĐT: 0234.3556606