Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 20 lô đất tại Khu dân cư tổ dân phố Thủ Lễ và Khu dân cư tổ dân phố An Gia,Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền

2. Diện tích đất: 3.669,4 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

Số
TT

Ký hiệu Lô số

Diện tích (m2)

Khu vực/ Vị trí

Giá tối thiểu (đồng/m2 )

Thành tiền (đồng/m2 )

Tiền đặt trước (đồng/lô)

 

 

Bước giá

 

Khu dân cư tổ dân phố Thủ Lễ

 

 

 

 

 

Bản vẽ phân lô xen ghép( Tờ bản đồ số 24)

 

 

 

 

1

Lô B4

143,5

Vị trí 3, Đường Nguyễn Cảnh Dị

750.000

107.625.000

16.000.000

3.000.000

2

Lô B5

141,4

 

750.000

106.050.000

16.000.000

3.000.000

 

TỔNG

284,9

 

 

213.675.000

32.000.000

 

 

Khu dân cư tổ dân phố An Gia

 

 

 

 

 

Bản đồ quy hoạch phân lô chi tiết điểm dân cư thôn An Gia ( Tờ bản đồ số 07)

 

 

 

 

1

Lô 50

189,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí 2, Đường Trần Bá Song

1.700.000

321.810.000

48.000.000

10.000.000

2

Lô 51

150,9

1.800.000

271.620.000

41.000.000

8.000.000

3

Lô 1

220,6

1.000.000

220.600.000

33.000.000

7.000.000

4

Lô 2

205,6

1.000.000

205.600.000

31.000.000

6.000.000

5

Lô 3

190,8

1.000.000

190.800.000

29.000.000

6.000.000

6

Lô 4

176,1

1.000.000

176.100.000

26.000.000

5.000.000

7

Lô 5

184,6

1.000.000

184.600.000

28.000.000

6.000.000

8

Lô 6

168,4

1.000.000

168.400.000

25.000.000

5.000.000

9

Lô 7

168,8

1.000.000

168.800.000

25.000.000

5.000.000

10

Lô 9

162

1.000.000

162.000.000

24.000.000

5.000.000

11

Lô 10

162

1.000.000

162.000.000

24.000.000

5.000.000

12

Lô 11

162,1

1.000.000

162.100.000

24.000.000

5.000.000

13

Lô 42

197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí 1, Đường Tam Giang

1.200.000

236.400.000

35.000.000

7.000.000

14

Lô 43

199,6

1.200.000

239.520.000

36.000.000

7.000.000

15

Lô 46

207,5

1.200.000

249.000.000

37.000.000

7.000.000

16

Lô 47

210

1.200.000

252.000.000

38.000.000

8.000.000

17

Lô 48

213,1

1.200.000

255.720.000

38.000.000

8.000.000

18

Lô 49

216,1

1.200.000

259.320.000

39.000.000

8.000.000

 

TỔNG

3384,5

 

3.886.390.000

581.000.000

 

 

TỔNG

3669,4

 

 

4.100.065.000

613.000.000

 

 

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00’’ ngày 14/12/2017 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00’’ ngày 14/12/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế, UBND Thị trấn Sịa.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm và nộp tiền đặt trước:

* Ngày 13/12/2017 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

* Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00’’ ngày 14/12/2017 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND Thị trấn Sịa

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/ lô

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/ lô

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 19/12/2017 tại Hội trường UBND Thị trấn Sịa.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - 22 Tố Hữu, Huế. ĐT: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền. ĐT: 0234.3556606