Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá đất như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 07 lô đất tại Khu dân cư thôn Đông Xuyên, Xã Quảng An,huyện Quảng Điền

2. Diện tích đất: 1.433,9 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

Số
TT

Ký hiệu Lô số

Diện tích (m2)

Khu vực/ Vị trí

Giá tối thiểu (đồng/m2 )

Thành tiền (đồng/m2 )

Tiền đặt trước (đồng/lô)

 

 

Bước giá

1

Lô 8

220

Vị trí 1, khu vực 1

600.000

132.000.000

18.000.000

4.000.000

2

Lô 9

200

600.000

120.000.000

18.000.000

4.000.000

3

Lô 10

200

600.000

120.000.000

18.000.000

4.000.000

4

Lô 11

200

600.000

120.000.000

18.000.000

4.000.000

5

Lô 12

200

600.000

120.000.000

18.000.000

4.000.000

6

Lô 13

200

600.000

120.000.000

18.000.000

4.000.000

7

Lô 14

213,9

700.000

150.000.000

18.000.000

4.000.000

 

TỔNG

1433,9

 

 

882.000.000

126.000.000

 

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00’’ ngày 22/12/2017 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00’’ ngày 22/12/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế, UBND Xã Quảng An.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

* Ngày 21/12/2017 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

* Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00’’ ngày 22/12/2017 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND Xã Quảng An

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/ lô

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 27/12/2017 tại Hội trường UBND Xã Quảng An

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - 22 Tố Hữu, Huế. ĐT: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền. ĐT: 0234.3556606