Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù yên, Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên như sau: