Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá; Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

I. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

1. Khu Đường Cái, thôn Thường Liễu; Gồm: 15 thửa, từ thửa 01- thửa 15. Tổng diện tích: 1.497,2 m2. Giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 30.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

2. Khu Văn Phòng, thôn Gia Phú: Gồm 09 thửa đất, từ thửa 05 – thửa 13. Tổng diện tích: 987,1 m2. Giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 27.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

3. Khu Đinh Hàn phía Bắc thôn Lễ Nhuế: Gồm 25 thửa đất, từ thửa 06 – thửa 30. Tổng diện tích: 2.522,3 m2. Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

4. Khu Đìa Trâu, thôn Đồng Cả, xã Tân Dân: Gồm 03 thửa đất, từ thửa 04 – thửa 06. Tổng diện tích: 385,9 m2. Giá khởi điểm: 1.900.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 45.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 thửa.

5. Khu Giõng Con Lỡm, thôn Đồng Cả, xã Tân Dân: Gồm 35 thửa đất, từ thửa 01 – thửa 35. Tổng diện tích: 4.376,1 m2. Giá khởi điểm: 1.900.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 36.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 thửa.

6. Khu Cánh Vườn, thôn Gia Phú, xã Tân Dân: Gồm 04 thửa đất, từ thửa 01 – thửa 04. Tổng diện tích: 409,4 m2. Giá khởi điểm: 1.700.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 35.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01 thửa.

7. Khu Đống Dứa, thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân: Gồm 07 thửa, gồm thửa 04 và 07 đến 12. Tổng diện tích: 936,6 m2. Giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 37.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

8. Khu Nhà Gác Cao, thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên: Gồm 01 thửa đất là thửa số 01. Tổng diện tích: 235,72 m2. Giá khởi điểm: 2.300.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

9. Khu Ao Làng Thôn Hạ Xã Chuyên Mỹ: Gồm 21 thửa đất, từ thửa 14 – thửa 19 và thửa 22- thửa 25, thửa 28- thửa 38 . Tổng diện tích: 2.131,8 m2. Giá khởi điểm: 1.700.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 38.000.000đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01thửa.

10. Khu ao ông Hiến, thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái: Gồm 06 thửa đất từ thửa 04 – thửa 09. Tổng diện tích: 539,7 m2. Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 28.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01 thửa.

II. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa.

- Bán hồ sơ từ 06/7/2018 đến 26/7/2018 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á;

- Thời gian nhận tiền đặt trước từ ngày 25 đến 26/7/2018 (trong giờ hành chính) cho Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á hoặc chuyển vào tài khoản số 135490415 tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long - PGD Tây Hà Nội của Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á;

- Thời gian thăm thực địa vào ngày 25, 26/7/2018.

 III. Thời gian, địa điểm mở phiên công bố giá:

- Thời gian: Ngày 29/7/2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 0948.612.662 hoặc Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; VPGD: N4A Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 0982.233.274.