Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng của 69 thửa đất có diện tích từ 75,5 m2 đến 176,38 m2  như sau:

1. Khu Chồi Ngoài, thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ: 15 thửa. Giá khởi điểm: 3.500.000 đ/m2.

2. Khu cạnh Trường Mầm non thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ: 02 thửa. Giá khởi điểm: 1.800.000 đ/m2.

3. Khu Ao Làng, thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ: 30 thửa. Giá khởi điểm: 1.700.000 đ/m2.

4. Khu Ao Ren, thôn Lưu Xá, xã Phú Túc: 20 thửa. Giá khởi điểm: 1.600.000 đ/m2.

5. Khu Cầu Gạch, Ao Cửa Làng, thôn Thao Nội, xã Sơn Hà: 02 thửa. Giá khởi điểm: 10.000.000 đ/m2.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/6/2018 đến 17h00, ngày 29/6/2018.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/6/2018 đến 17h00, ngày 29/6/2018. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/6/2018 đến 17h00, ngày 29/6/2018.

Thời gian đấu giá: Ngày 01/7/2018.

Chi tiết liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Điện thoại: 024.33.792.968;

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội. Điện thoại: 024.33.501.225.