Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo mời các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá QSD đất ở tại khu Vườn Ươm, thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, khu nhà Gác cao, thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên như sau:     

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

* 20 thửa đất khu Vườn Ươm, thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên với tổng diện tích 2.614,79 m2. Giá khởi điểm: 800.000 đồng /m2.

* 01 thửa đất khu nhà Gác cao, thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên với diện tích 235,72 m2. Giá khởi điểm: 2.800.000 đồng/m2.

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá và mở phiếu công khai ngay tại chỗ.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4.  Thời gian phát hành hồ sơ:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 08/02/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 09/03/2018.

- Tiền mua hồ sơ: Khu Vườn Ươm, xã Bạch Hạ 100.000 đồng/ bộ/ 01thửa; khu nhà Gác cao, xã Đại Xuyên 500.000 đồng/ bộ/ 01thửa.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 07/03/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 09/3/2018.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trụ sở UBND xã Bạch Hạ và xã Đại Xuyên.  Nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm cho Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Số tiền đặt trước (nộp bằng hình thức chuyển khoản): Khu Vườn Ươm, xã Bạch Hạ 19.000.000 đồng/ 01thửa đất; Khu nhà Gác cao, xã Đại Xuyên 100.000.000 đồng/ 01thửa đất.

6. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 11/03/2018 (Chủ nhật ).

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. ĐT 024.33792968 - 0946612662.