Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu cắt chéo tờ giấy; khu cạnh Trường Mầm non, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

· Khu cắt chéo tờ giấy, thôn Ngọ: 01 thửa đất. Diện tích 100 m2. Giá khởi điểm: 2.500.000 đồng/ m2.

· Khu cạnh Trường Mầm non, thôn Ngọ: 03 thửa đất. Tổng diện tích 558,25 m2. Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/ m2.     

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Thời gian phát hành hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 16/01/2018 đến 17h00 phút, ngày 01/02/2018 tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất; Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và UBND xã Chuyên Mỹ.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 01/02/2018 đến 17h00 phút, ngày 02/02/2018.

- Số tiền đặt trước:

· Khu cắt chéo tờ giấy, thôn Ngọ: 38.000.000 đồng/ 01thửa đất;

· Khu cạnh Trường Mầm non, thôn Ngọ: 48.000.000 đồng/ 01thửa đất.

- Địa điểm: Tại UBND xã Văn Hoàng.

6. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

Vào 8 giờ 15 phút, ngày 04/02/2018 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên.

ĐT: 02433 859 988 hoặc DĐ: 0916496923.