Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá.     

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

1. Thôn Gia Phú gồm:

- Khu Văn phòng thôn Gia Phú. Gồm: 13 thửa đất từ thửa 01 đến thửa 13; tổng DT: 1441,84 m2; giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/ m2; tiền đặt trước: 27.000.000 đồng/ 01 thửa; Tiền hồ sơ: 100.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

- Khu Cánh vườn thôn Gia Phú. Gồm: 4 thửa đất đánh số từ thửa 01 đến 04; tổng DT: 409,4 m2; GKĐ: 1.700.000 đồng/ m2; tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/ 01 thửa; tiền hồ sơ: 100.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

2. Thôn Đồng Cả gồm:

- Khu Đìa Trâu, thôn Đồng Cả. Gồm: 04 thửa đất từ thửa 03 đến thửa 06; tổng DT: 500,9 m2; giá khởi điểm: 1.900.000 đồng/ m2; tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/ 01 thửa; tiền hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

- Khu Giõng Con Lỡm. Gồm: 35 thửa đất; tổng DT: 4.376,1 m2; giá khởi điểm: 1.900.000 đồng/ m2; tiền đặt trước: 36.000.000 đồng/ 01 thửa; tiền hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

3. Khu Thùng Lò Gạch, thôn Thường Liễu. Gồm: 02 thửa 11 và 14; tổng DT: 293,5 m2; giá khởi điểm: 1.900.000 đồng/ m2; tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/ 01 thửa; tiền hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

4. Khu Đồng Dứa, thôn Đại Nghiệp. Gồm: 07 thửa là thửa 04 và từ thửa 07 đến thửa 12; tổng DT: 939,6 m2; giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/ m2; tiền đặt trước: 37.000.000 đồng/ 01 thửa; tiền hồ sơ: 100.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

5. Khu Đinh Hàn phía Bắc thôn Lễ Nhuế. Gồm: 25 thửa đất đánh số từ thửa 06 đến 25; tổng DT: 2.522,3 m2; giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/ m2; tiền đặt trước: 35.000.000 đồng/ 01 thửa; tiền hồ sơ: 100.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.

- Bán hồ sơ từ ngày 16/01/2018 đến ngày 01/02/2018 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất, tại Trụ sở Công ty CP Đấu giá Đông Á và tại UBND xã Tân Dân. Thời gian nhận hồ sơ nộp tiền đặt trước từ ngày 21/01/2018 đến 17h00 phút, ngày 01/02/2018 (Địa điểm tại UBND xã Tân Dân, trong giờ hành chính).

-Thời gian thăm thực địa vào 16h00, ngày 18/01/2018 tại UBND xã Văn Nhân

- Thời gian bán đấu giá: Vào 14 giờ 15 phút, ngày 03/02/2018 (thứ 7) tại Hội trường UBND xã Tân Dân.Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 02433 859 988 / 0916496923.