Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá đất như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 28 lô đất tại Khu quy hoạch Thôn Tân Mỹ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế       

2. Diện tích đất: 4.482 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Số
TT

Ký hiệu Lô số

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

78

209,5

Vị trí 1,Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

314.250.000

47.000.000

2

79

148

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

222.000.000

33.000.000

3

80

148

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

222.000.000

33.000.000

4

81

148

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

222.000.000

33.000.000

5

82

148

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

222.000.000

33.000.000

6

83

148

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

222.000.000

33.000.000

7

84

148

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

222.000.000

33.000.000

8

85

148

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

222.000.000

33.000.000

9

86

148

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

133.200.000

19.000.000

10

87

148

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

133.200.000

19.000.000

11

88

148

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

133.200.000

19.000.000

12

89

148

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

133.200.000

19.000.000

13

90

148

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

133.200.000

19.000.000

14

91

148

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

133.200.000

19.000.000

15

92

148

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

133.200.000

19.000.000

16

93

209,5

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

188.550.000

28.000.000

17

94

157,2

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

235.800.000

35.000.000

18

95

157,2

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

235.800.000

35.000.000

19

96

157,2

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

235.800.000

35.000.000

20

97

157,2

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

235.800.000

35.000.000

21

98

157,2

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

235.800.000

35.000.000

22

99

209,5

Vị trí 1, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

1.500.000

314.250.000

47.000.000

23

100

209,5

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

188.550.000

28.000.000

24

101

157,2

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

141.480.000

21.000.000

25

102

157,2

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

141.480.000

21.000.000

26

103

157,2

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

141.480.000

21.000.000

27

104

157,2

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

141.480.000

21.000.000

28

105

157,2

Vị trí 2, Đường

Đoàn Trực,loại 2B

900.000

141.480.000

21.000.000

TỔNG

4.482

5.378.400.000

794.000.000

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến ngày 22/05/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 00 ngày 22/05/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Điều kiện, Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

* Từ 8 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 21/05/2018, 22/05/2018, 23/05/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số 55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

* Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 22/05/2018 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/ lô

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/ lô

* Tùy theo số lượng người tham gia đấu giá mà chủ tài sản xin ý kiến UBND huyện Phú Vang đưa ra lượng tài sản đấu giá cho phù hợp.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 30’’ ngày 24/05/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VI. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh - Số 22 Tố Hữu, Huế. ĐT: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang. Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3958.780