Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá đất như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

          1. Tên quỹ đất: 21 lô đất tại Khu quy hoạch chi tiết phân lô khu đất ở tại TDP Tân Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế         

            2. Diện tích đất:  3.702,5 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Số
TT

Ký hiệu Lô số

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

175

252,7

Vị trí 1, đường Kinh Vương Dương (Quốc lộ 49A)

3.000.000

758.100.000

113.000.000

2

180

171,5

Vị trí 1, đường Kinh Vương Dương (Quốc lộ 49A)

2.500.000

428.750.000

64.000.000

3

181

171,5

2.500.000

428.750.000

4

182

171,5

2.500.000

428.750.000

5

188

171,5

Vị trí 1, đường Kinh Vương Dương (Quốc lộ 49A)

2.000.000

343.000.000

51.000.000

6

189

171,5

2.000.000

343.000.000

7

190

171,5

2.000.000

343.000.000

8

191

171,5

2.000.000

343.000.000

9

192

183,7

2.000.000

367.400.000

55.000.000

10

193

183,7

2.000.000

367.400.000

11

194

183,7

2.000.000

367.400.000

12

200

196,0

1.700.000

333.200.000

49.000.000

13

204

171,5

1.700.000

291.550.000

43.000.000

14

201

252,7

2.000.000

505.400.000

75.000.000

15

219

154,0

2.000.000

308.000.000

46.000.000

16

220

154,0

2.000.000

308.000.000

17

221

154,0

2.000.000

308.000.000

18

222

154,0

2.000.000

308.000.000

19

209

154,0

1.500.000

231.000.000

34.000.000

20

210

154,0

1.500.000

231.000.000

34.000.000

21

211

154,0

1.500.000

231.000.000

34.000.000

TỔNG

7.573.700.000

 

          III. THỜI GIAN THAM KHẢO, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến  ngày 18/04/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 17/04/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang.

3. Điều kiện, Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân  đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo theo đúng thời gian quy định.

          4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

          * Ngày 16/04/2018, 17/04/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số 55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

            * Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 18/04/2018 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

  5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/ lô

Từ trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/ lô

* Tùy theo số lượng người tham gia đấu giá mà chủ tài sản xin ý kiến UBND huyện Phú Vang đưa ra lượng tài sản đấu giá cho phù hợp. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 20/04/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

           VI. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

           - Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. ĐT: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang. Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3958.780