Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang ủy quyền như sau: