Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Phù Ninh ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Xã Phú Nham, huyện Phù Ninh.

- Vị trí : Khu 1B, xã Phú Nham gồm 13 ô đất (ô số 09; từ ô số 33 đến ô số 44).

Diện tích: 150,0m2 . Giá khởi điểm: 1.500.000đ/m2

- Tiền đặt trước: 40.000.000đ/hồ sơ. Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 01/12/2017 tại UBND xã Phú Nham.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04-05/12/2017 tại vị trí khu đất đấu giá.

4. Tiền đặt trước: Từ ngày 05/12 đến ngày 07/12/2017 chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700 20100 6642 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2017 đến ngày 07/12/2017 các khách hàng đã đi xem tài sản nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp tại UBND xã Phú Nham.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 13h30 ngày 09/12/2017 tại UBND xã Phú Nham.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

+ Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - Đ/c: Số 36, Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ; ĐT: 02103.842.215.

+ Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng TC-KH huyện Phù Ninh.

+ UBND xã Phú Nham.