Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 13 lô đất tại Khu tái định cư Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 13 lô đất tại Khu tái định cư Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 2.223,2 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu quy hoạch tái định cư trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

- Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND huyện Phú Lộcvề việc phe duyệt mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để đấu giá cấp quyền sử dụng đất các lô đất tại khu tái định cư Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Số thửa

Số Tờ

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Lô số A1

181,4

238

124

1.250.000

226.750.000

32.000.000

9.000.000

2

Lô số A2

179,7

236

124

1.250.000

224.625.000

31.000.000

9.000.000

3

Lô số A3

178,0

237

124

1.250.000

222.500.000

31.000.000

9.000.000

4

Lô số A5

174,6

239

124

1.250.000

218.250.000

31.000.000

9.000.000

5

Lô số A7

171,3

250

124

1.250.000

214.125.000

30.000.000

9.000.000

6

Lô số A8

169,6

249

124

1.250.000

212.000.000

30.000.000

8.000.000

7

Lô số A17

163,6

214

130

1.250.000

204.500.000

29.000.000

8.000.000

8

Lô số A18

161,6

211

130

1.250.000

202.000.000

28.000.000

8.000.000

9

Lô số A23

164,4

205

130

1.250.000

205.500.000

29.000.000

8.000.000

10

Lô số A24

162,0

206

130

1.250.000

202.500.000

28.000.000

8.000.000

11

Lô số A25

173,0

203

130

1.250.000

216.250.000

30.000.000

9.000.000

12

Lô số A26

173,5

204

130

1.250.000

216.875.000

30.000.000

9.000.000

13

Lô số A27

170,5

209

130

1.250.000

213.125.000

30.000.000

9.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô  

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 00 ngày 24/11/2017 tại Khu tái định cư Sư Lỗ Đông, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 00 ngày 24/11/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và trụ sở UBND xã Lộc Điền.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND xã Lộc Điền.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

-  Từ 08 giờ 00 ngày 22/11/2017 cho đến 17 giờ 00 ngày 24/11/2017tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 24/11/2017 tại UBND xã Lộc Điền.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 ngày 27/11/2017.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND huyện Phú Lộc.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, Địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện (số 116 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc), số điện thoại: 0234.3683889.

-Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn