Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế thông báo bán đấu giá tài sản như sau: