Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nam Sách, Hải Dương

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản là trang trại nuôi và nhân giống thủy sản.

- Quyền sử dụng 17.761,0 m2 đất, hình thức sử dụng riêng. Nguồn gốc đất: Nhận chuyển nhượng được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (trong đó có 4.504,0 m2 đất CLN, thời hạn sử dụng đến năm 2055; 10.336,0 m2 đất NTS, thời hạn sử dụng đến năm 2025; 150,0 m2 đất xây dựng bể cá giống, thời hạn sử dụng đến năm 2025; 644,0 m2 đất xây dựng công trình, thời hạn sử dụng đến năm 2025 và 2.127,0 m2 đất xây dựng đường nội bộ, thời hạn sử dụng đến năm 2025) và các công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 293, 305, 321, 319, 325, 360, tờ bản đồ số 11 tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất đã được UBND huyện Nam Sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC337435, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00119, ngày 25/11/2015.

- Quyền sử dụng 20.070,0 m2 đất, hình thức sử dụng riêng. Nguồn gốc đất: Nhận chuyển nhượng được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (trong đó có 5.138,0 m2 đất CLN, thời hạn sử dụng đến năm 2055; 10.440,0 m2 đất NTS, thời hạn sử dụng đến năm 2025; 520,0 m2 đất xây dựng bể cá giống, thời hạn sử dụng đến năm 2025; 331,0 m2 đất xây dựng công trình, thời hạn sử dụng đến năm 2025 và 3.461,0 m2 đất xây dựng đường nội bộ, thời hạn sử dụng đến năm 2025) và các công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 302, 332, 374, 872, 877, 907, 919, tờ bản đồ số 11, 12 tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất đã được UBND huyện Nam Sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC337436, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00118, ngày 25/11/2015;

Ngoài ra còn có cây cau, cây dừa, cây xanh, cây cổ thụ và cây hoa sứ, …;

Tất cả tài sản được miêu tả chi tiết trong Chứng thư thẩm định giá bất động sản số 0011/2017/TĐĐN do Công ty cổ phần Hoàng Giang phát hành ngày 12/4/2017;

Tài sản trên là của Ông Trần Văn Tín và bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc thế chấp, được Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Sao Đỏ (sau đây gọi là Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ) xử lý để thu hồi nợ.

1- Kế hoạch tổ chức bán đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc):

1.1- Thời gian tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/6/2017 đến 15 giờ ngày 18/7/2017 tại trụ sở Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ.

1.2- Thời gian xem tài sản: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thì bắt buộc phải xem tài sản; đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ vào lúc 09 giờ ngày 17/7/2017 để đi xem tài sản.

1.3- Thời gian và địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ đến 15 giờ ngày 18/7/2017 tại trụ sở Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ.

1.4- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Từ 08 giờ ngày 20/7/2017 tại trụ sở Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ (Địa chỉ: Số 136 phố Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0220.3882.251/0984.804.939).

2- Giá khởi điểm, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước của tài sản:

2.1- Giá khởi điểm: Căn cứ Quyết định số 50/NHNo-SĐ-KHKD ngày 13/6/2017 của Giám đốc Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ thì giá khởi điểm của tài sản là 13.965.787.680 đồng;

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế, các khoản phí và lệ phí để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định hiện hành (do người trúng đấu giá chịu);

Chú ý: Bán gộp các loại tài sản (không bán riêng lẻ từng tài sản);

2.2- Phí tham gia đấu giá:  500.000 đồng/hồ sơ (không hoàn lại);

2.3- Tiền đặt trước:    2.000.000.000 đồng (không tính lãi trong thời gian tổ chức bán đấu giá);

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Agribank – Chi nhánh Sao Đỏ (Địa chỉ trụ sở: Số 136 phố Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0220.3882.251 / 0984.804.939), hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê. Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 03203.894.800 / 0913.084.078. E-mail: daugiasaokhue@gmail.com  website: www.daugiasaokhue.com