Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội - Số 2 Quang Trung, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỹ Đức - Số 2 đường Đại Nghĩa, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: Ngày 12/12/2017 tại Hội trường UBND xã Phù Lưu Tế.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

- 05 thửa đất tại Khu X20 (đất ao cạnh nhà bà Thiết) thôn 5, xã Phù Lưu Tế (ký hiệu từ 02 đến 06); Tổng diện tích 562,6m2; Giá khởi điểm: 1.500.000đ/m2; Tiền đặt trước: 29.000.000 đ/thửa đất.

- 01 thửa đất tại Khu đất 1, xóm 5, thôn Đốc Tín, xã Đốc Tín (ký hiệu 01); Diện tích 183,2m2; Giá khởi điểm: 3.000.000 đ/m2; Tiền đặt trước: 90.000.000 đ/thửa đất.

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cách thức, thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm từ ngày 20/11/2017 đến ngày 08/12/2017.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trụ sở UBND xã Phù Lưu Tế và UBND xã Đốc Tín.

6. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; Không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.