Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, Sơn La

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo  bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu.

3. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: 08h30’, ngày 20/5/2018 tại Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu.

4. Tài sản đấu giá:

- 23 lô đất khu đất Hội Thọ, xã Đông Sang. GKĐ: Từ 3.000.000 đ/ m2 đến 3.500.000 đ/ m2;

- 03 lô đất khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Đường bộ 244 tại xã Chiềng Hắc. GKĐ: 600.00 đ/ m2;

- 08 lô đất khu đất Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, Tiểu Khu 1, thị trấn Mộc Châu. GKĐ: Từ 2.000.000 đ/ m2 đến 2.500.000 đ/ m2;

- 48 lô đất khu đất LK 22+23, vị trí 2 và 3, Trung tâm Hành chính mới, Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu. GKĐ: Từ 4.500.000 đ/ m2 đến 5.400.000 đ/ m2;

- 02 lô đất vị trí 1 tại khu đất Đài TT-TH (cũ), thị trấn Mộc Châu. GKĐ: 15.300.000 đ/ m2.

- 01 lô đất ở khu đất Trụ sở HĐND-UBND thị trấn NT Mộc Châu. GKĐ: 9.900.000 đ/ m2;

- 03 lô đất khu đất Trụ sở Phòng GD-ĐT cũ, Tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu. GKĐ: 13.500.000 đ/ m2.

* Tiền hồ sơ: 100.000 đồng/ hồ sơ; 200.000 đồng/ hồ sơ; 500.000 đồng/ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09 đến 11/5/2018.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 03/5/2018 đến 17h30”, ngày 17/5/2018 tại Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 16 đến 18/5/2018 bằng hình thức chuyển khoản.

7. Hình thức đấu giá, phương thức trả giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

8. Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu/ Gửi qua thư đảm bảo về Trung tâm PTQĐ huyện Mộc Châu/ Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

Liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243.2004577.

- Trung tâm PTQĐ huyện Mộc Châu, Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. ĐT: 02123.866.489.