Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: quyền sử dụng 15 thửa đất tại X5; X6 thôn Ấp 1 và khu Gốc Mèo, thôn Trung Hậu Đông, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội:

Điểm X5, thôn Ấp 1, xã Tiền Phong: 03 thửa. Giá khởi điểm: 3.700.000 đ/m2.

Điểm X6, thôn Ấp 1, xã Tiền Phong: 07 thửa. Giá khởi điểm: 3.700.000 đ/m2 và 04 thửa. Giá khởi điểm: 4.000.000 đ/m2.

Khu Gốc Mèo, thôn Trung Hậu Đông, xã Tiền Phong: 01 thửa. Giá khởi điểm: 16.100.000 đ/m2.

* Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ ngày 05/10/2017 đến 24/10/2017.

* Thời gian đấu giá: Ngày 27/10/2017.

Chi tiết liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. Điện thoại: 024.35240029.

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Hà Nội. Điện thoại: 024. 33553356.