Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, được phân thành 08 lô nền. Diện tích đất: từ 58,8 m2 đến 63,8 m2, loại đất ở Đô thị, thời gian sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm từng lô nền đất: Từ 132.300.000 đồng/01 lô nền đất đến 459.360.000 đồng/01 lô nền đất.

Thời gian, địa điểm xem các lô nền đất: Từ ngày 17/11/2017 đến ngày 18/12/2017, tọa lạc tại: Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Mang Thít trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/11/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/12/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Mang Thít.

Tiền bán hồ sơ: Từ 100.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô nền đến 200.000 đồng/01 hồ sơ/ 01 lô nền.

Khoản tiền đặt trước: Từ 13.200.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô nền đến 45.900.000 đồng/01 hồ sơ/ 01 lô nền.

Thời gian, địa điểm đăng ký nộp hồ sơ: Ngày 18/12/2017 (đến 16 giờ 30 phút), tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Mang thít.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hành vi dân sự theo quy định pháp luật, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất theo mẫu (kèm theo Bản sao Giấy CMND và Sổ Hộ khẩu đối với cá nhân, đối với tổ chức thì bản sao giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp hồ sơ đăng ký và khoản tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 07 giờ 30 phút ngày 20/12/2017, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Mang Thít (Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Thít. Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3840231.